شرکت پیشگام مکانترونیک

تصفیه آب و فاضلاب صنعتی

 

کارخانجات کاغذ سازی و مقواسازی یکی از منابع بزرگ آلودگی صنعتی در جهان هستند. اکثر آلاینده های مایع، جامد و گاز در مراحل تولید خمیر تولید می گردند. از این رو شرکت مهندسی و فناوری پیشگام مکاترونیک صنعت با طراحی، ساخت و اجرای سیستم های تصفیه پساب بهداشتی ” Sanitary Wastewater Treatment ” اقدام به طراحی و ساخت و اجرای سیستم تصفیه پساب صنعتی نموده است .همچنین این شرکت آمادگی تامین مواد شیمیایی لازم جهت تصفیه پساب صنایع کاغذسازی را از طریق نمایندگی شرکتهای خارجی تولید کننده مواد شیمیایی تصفیه پساب صنعتی  را دارد.